OFERTA DLA INWESTORA / DEWELOPERA

Sprzedam działkę asasasas

Słuchowo – działki blisko morza ( atrakcyjna miejscowość nieopodal Białogóry ok. 4 km, odległość do morza ok. 5 km w linii prostej)

Nieruchomość gruntowa położona bezpośrednio przy głównej drodze prowadzącej do Białogóry drogi wojewódzkiej nr 213 (relacji Celbowo i Słupsk). dwie atrakcyjne niezabudowane działki siedliskowe nr ew. 9/3 o pow. 0,8473 ha i nr ew. 9/4 o pow. 1,1688 ha w kształcie prostokąta o wymiarach: 70 m x 240 m. Teren objęty jest od 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 02.RM * – teren zabudowy zagrodowej: – maksymalna intensywność zabudowy: 0,5, – powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki, – minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki, – maksymalna wysokość zabudowy: – dla budynków mieszkalnych: 8,5 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 10 m, – minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, – gabaryty obiektów: – dla budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze, – dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35° – 45°, poziom posadzki parteru nie więcej niż 0,6 m nad poziomem terenu. – gabaryty obiektów: 1 kondygnacja nadziemna, dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30° – 45°,

Działka nieogrodzona, teren płaski, porośnięty tylko trawą. Uzbrojenie w ulicy przy działce: prąd (skrzynka), kanalizacja, woda.

Kupujący nie ponosi kosztów prowizji !

Parametry

Cena za metr kwadratowy:
Cena za całość : 604 000 zł (do negocjacji)
Powierzchnia działki: 1,1688 ha
Kontakt i więcej informacji : 504 191 105

Galeria