OFERTA DLA INWESTORA / DEWELOPERA

Sprzedam działkę Puck

Wyjątkowa okazja – teren inwestycyjny w Pucku pomiędzy ulicami Helską (droga wojewódzka) oraz Żarnowiecką.

Działki budowlane o pow. łącznej 30603 m2 położone tuż przy głównej trasie prowadzącej do Władysławowa, relacji Reda-Hel DW 123.

Zgodnie z obowiązującym od 2018 roku Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Puck teren przeznaczony jest pod : zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową oraz pod wielofunkcyjny rozwój aktywności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: pow. ok. 1,5 ha działki – 4MN.1 – forma zabudowy mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca – max % zabudowy: 40 % – min % pow. biologicznie czynnej: 20 % – max wysokość zabudowy: 12 m – min pow. działki budowlanej: 1000 m2 zabudowa usługowa wolnostojąca lub usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego z zakresu: handel detaliczny, usługi gastronomi, usługi rzemieślnicze, usługi administracyjne i biurowe, usługi zdrowia, usługi pensjonatowo – hotelowe. Wyklucza się usługi rzemiosła związanego z obsługą samochodową. pow. ok. 1,5 ha działki – 1U, MW.2 – forma zabudowy mieszkaniowa wielorodzinna lub usługowa , wolnostojąca lub połączona w grupy – max % zabudowy: 50 % – min % pow. biologicznie czynnej: 30 % – max wysokość zabudowy: 12 m – min pow. działki budowlanej: 2000 m2 Dopuszcza się również lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o charakterze apartamentów przeznaczonych na pobyt stały lub sezonowego wynajęcia. W przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej należy ją realizować jako zorganizowane osiedla mieszkaniowe. Dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oddzielnie na wyodrębnionych działkach budowlanych lub w połączeniu na jednej działce budowlanej. Do planu wniesiono wniosek o przeznaczenie całości pod zabudowę usługowo-przemysłowa i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Media: kanalizacja i gaz przy działce (od strony południowej).

 

Parametry

Cena za metr kwadratowy: 150 zł/m2
Cena za całość : 4 590 450 zł
Powierzchnia działki [m2]: 30603
Kontakt i więcej informacji : 504 191 105

Galeria