OFERTA DLA INWESTORA / DEWELOPERA

Sprzedam działkę Słuchowo

Słuchowo – działki blisko morza ( atrakcyjna miejscowość nieopodal Białogóry ok. 4 km, odległość do morza ok. 5,3 m w linii prostej)

Nieruchomość gruntowa położona bezpośrednio przy głównej drodze prowadzącej do Białogóry i tuż przy drodze wojewódzkiej nr 213 (relacji Celbowo i Słupsk). Atrakcyjna niezabudowana działka siedliskowa nr ew. 9/4 o pow. 1,1688 ha w kształcie trapezu o wymiarach : front 78 m x 172 m x 71 m x 147 m. Teren objęty jest od 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – 02.RM – teren zabudowy zagrodowej: – maksymalna intensywność zabudowy: 0,5, – powierzchnia zabudowy: nie więcej niż 25% powierzchni działki, – minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki, – maksymalna wysokość zabudowy: – dla budynków mieszkalnych: 8,5 m, – dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 10 m, – minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działki budowlanej: nie mniej niż 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, – gabaryty obiektów: – dla budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze, – dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35° – 45°, poziom posadzki parteru nie więcej niż 0,6 m nad poziomem terenu, Działka nieogrodzona, teren płaski, porośnięty tylko trawą. Uzbrojenie w granicy działki: prąd (skrzynka), kanalizacja w ulicy przy działce, woda w odległości ok. 25 m.

Kupujący nie ponosi kosztów prowizji !

Parametry

Cena za metr kwadratowy:
Cena: 350 000 zł (do negocjacji)
Powierzchnia działki: 1,1688 ha
Kontakt i więcej informacji : 504 191 105

Galeria